GÜNCEL SİYASET DÜNYA EKONOMİ TEKNOLOJİ SPOR EĞİTİM ÇEVRE SAĞLIK OYUN FOTO VİDEO
GÜNCEL SİYASET DÜNYA EKONOMİ YAŞAM EĞİTİM ÇEVRE SAĞLIK SPOR KADIN BİLİM/TEKNO MEDYA KÜLTÜR-SANAT FOTO GALERİ VİDEO
 

Tarih: 27.03.2014 14:52
Yorum Sayısı:

Yerel Seçim Sonuçları İstanbul Ankara ve İzmir Son Seçim Anketi sonucu
Yerel Seçim Sonuçları İstanbul Ankara ve İzmir Son Seçim Anketi, 2014 Yerel seçim sonuçları 30 mart, Yerel seçim sonucu, Son seçim anket sonuçları belli oldu. Gündeme ait güncel anket sonuçlarını bu haberimizde bulabilirsiniz....
Yerel Seçim Sonuçları İstanbul Ankara ve İzmir Son Seçim Anketi, 2014 Yerel seçim sonuçları 30 mart, Yerel seçim sonucu, Son seçim anket sonuçları belli oldu. Gündeme ait güncel anket sonuçlarını bu haberimizde bulabilirsiniz....

Seçim anketi haberimizdeki bütün içerikler güncel olarak size sunulmaktadır..

Ak partinin oy oranlında genel olarak yüksem oranlar görünsede Ak parti bazı bölgelerde zayıflıyacak ama günçlendiği bölgelerde var.

KRİTİK İLLERDE SON DURUM

Ankette bölgelerde AK Parti'nin birinciliği dikkat çekiyor. Şanlıurfa'da AK Parti yüzde 59 - 60 bandında görülürken İstanbul'da AK Parti yüzde 50, CHP yüzde 35 olarak ortaya çıkıyor. Ankara'da ise Melih Gökçek'in CHP'li rakibi Mansur Yavaş'ın yüzde 7-8 puan önünde olduğu görülüyor.

CHP'NİN SAĞ KÖKENLİ ADAYLARA YÖNELMESİ

Ankette CHP'nin sağ seçmenin oyunu alabilmek için sağ kökenli aday transferleriyle ilgili olarak şu tespit yer alıyor: "CHP'nin bazı illerde sağ siyasetten gelen kişileri aday göstererek yerel seçimlerde başarılı olabileceğini düşünüyor musunuz" sorusuna yüzde 54,3 oranında 'Hayır' cevabı verilirken yüzde 30.9 'Evet' diyor .

Optimar Araştırma, Konda ve Anar'ı Doğruladı

21 senelik bağımsız araştırma firması Optimar Araştırma'nın anketi de Konda ve Anar'a yakın çıktı. Optimar Araştırma Yönetim Kurulu Başkanı Hilmi Daşdemir, "AK Parti yerel seçimden zaferle ayrılacak" dedi. Yerel seçimlere kısa bir zaman kala, araştırma firmalarının sonuçları da kamuoyunun gündeminde bulunuyor. AK Parti'nin oyunu yüksek gösterdiği gerekçesiyle kamuoyunda tepki gösterilen Konda ve Anar firmalarına yakın bir sonuç da bağımsız araştırma şirketi optimar'dan geldi. Optimar Araştırma tarafından Türkiye genelinde yapılan anket, 18 yaş üzeri 5510 kişiyle gerçekleştirildi. 24-28 Şubat tarihleri arasında yapılan araştırmada, yerel ve genel seçimlere dair görüşleri vatandaşlara ayrı ayrı sorulurken AK Parti'nin 30 Mart sabahı alacağı Türkiye geneli oy yüzde 44,8 çıktı. Araştırma sektöründe hiçbir partiye bağlı olmaması, bağımsızlığı ve objektifliğiyle tanınan Optimar Araştırmanın son anketinde partilerin oy oranlarının, AK Parti'ye yakınlığıyla bilinen Konda ve Anar'ın sonuçlarına yakın çıkması dikkat çekti. Konda'nın anketi göre AK Parti 49,4 iken Anar'a göre ise AK Parti yüzde 46,8 oldu.

OPTİMAR'A GÖRE YEREL SEÇİMDE AK PARTİ YÜZDE 44,8

Yerel seçimle ilgili görüşlerin de sorulduğu ankette AK Parti'nin özellikle Orta Anadolu'da oldukça kuvvetli sonuçlar olduğu açıklandı. "2014'te yapılacak yerel seçimlerde hangi partiye oy vermeyi düşünüyorsunuz?" sorusuna verilen yanıtlarda, kararsızlar dağıtıldıktan sonra oyların dağılımı; AK Parti yüzde 44,8 CHP yüzde 29,3 MHP yüzde 14,2 BDP yüzde 5,6 BBP yüzde 3,2 Saadet yüzde 1,3 ve HDP yüzde 0,4 oldu.

OPTİMAR GENEL SEÇİMLERİ DE SORDU: AK PARTİ YÜZDE 46,8

Araştırmada ilk olarak, "Bugün Türkiye'de bir milletvekili seçimi olsa oyunuzu hangi partiye verirsiniz?" soruna, kararsızlar dağıtıldıktan sonra; yüzde 46,8 ile AK Parti, yüzde 28,1 ile CHP, yüzde 14,1 ile MHP yanıtı verildi.

AK PARTİ ZAFERLE AYRILACAK

Özellikle 2007, 2009 ve 2011'de yaptığı tahminlerle her seçimi bilen adam olarak anılan Optimar Araştırma Genel Müdürü Hilmi Daşdemir, "Seçim değerlendirmeleri ve saha araştırmaları yaparken yerel seçim, genel seçim ayırımı doğru yapılmalı. Her seçim kendi kategorisinde değerlendirilir. AK Parti 2004 seçimlerinde Yüzde 41 alırken 2009 yerel seçimlerinde ise Yüzde 39 almıştı. Bu seçimde ise Yüzde43-44 bandında gezindiğini gördüğümüzden, AK Parti'nin bu seçimlerden de büyük bir zaferle ayrılacağını söyleyebiliriz" dedi.

ADANA'DA AYTAÇ DURAK'IN ÇEKİLMESİ DENGELERİ DEĞİŞTİRDİ

Adana'da seçimlere bağımsız aday olarak giren Aytaç Durak, MHP lehine seçimlerden çekildiğini açıklamıştı. SONAR Araştırma Şirketi sahibi Hakan Bayrakçı canlı yayında Aytaç Durak'sız son seçim anketini açıkladı. Buna göre Adana'da MHP ciddi bir oranla öne geçti.

Sonar Araştırma Şirketi Başkanı Hakan Bayrakçı yaptığı açıklamada, “Daha önceki seçimlerde bunu söyleyemiyorduk. Ancak şimdi söyleyebilirim ki Ak Parti’nin oyları 15 puan düştü. Ayrıca Ak Parti’yi yüzde 47′lerde gösteren anket şirketlerine şimdiden Allah kolaylık versin. Seçim sonuçları açıklandığında nasıl bir açıklama yapacaklar merak ediyorum.” dedi. Bayrakçı anket verileriyle ilgili şunları söyledi; -“AK Parti’nin oy­la­rın­da 10-15 pua­na va­ran dü­şüş var. Ak Parti, di­ğer par­ti­ler­le ba­şa baş ol­du­ğu pek çok be­le­di­ye­yi kay­be­de­bi­lir. Sa­hil­ler CHP’­de an­cak MHP, İç Ana­do­lu ve Ka­ra­de­ni­z’­de pat­la­ma ya­pa­cak. An­tal­ya­’da CHP far­kı 10 pua­na ka­dar çı­kar­dı. Detay­lı ça­lış­ma­mı­zı çok ya­kın­da ka­mu­oyuy­la pay­la­şa­ca­ğız.”

SONAR'ın son anketine göre AK Parti'de %10-15 düşüş var...
Sonar’ın anketine göre; Başbakan Tayyip Erdoğan’ın oğlu Bilal’le telefon konuşmalarının internete düşmesnden sonra Ak Parti’nin oyunda 15 puanlık kayıp yaşandı. Türkiye'nin ay­lar­dır ko­nuş­tu­ğu ‘17 Ara­lık yol­suz­luk ve rüş­vet ope­ras­yo­nu­’, AK Parti'ye bü­yük dar­be vur­du. Hü­kü­met ile ce­ma­at ara­sın­da­ki sa­vaş kızışırken; in­ter­ne­te sız­dı­rı­lan ses ka­yıt­la­rı, si­ya­se­tin ate­şi­ni yük­selt­ti.

Li­der­ler, se­çim mi­ting­le­rin­de ka­set­ler üze­rin­den bir­bir­le­ri­ne yük­le­nir­ken, Baş­ba­kan Er­doğa­n’­ın oğ­lu Bi­la­l’­le yap­tı­ğı öne sü­rü­len ve ge­çen pa­zar­te­si çı­kan ses kay­dı, Ak Parti’­nin oy­la­rın­da sert bir dü­şü­şe ne­den ol­du.

2011 ge­nel se­çim­le­ri­ni tam isa­bet bi­len SO­NAR, ta­pe­ler­den he­men son­ra sa­ha­ya in­di. 3’ü bü­yük­şe­hir ol­mak üze­re 7 il ve il­çe­le­rin­de, seç­me­nin nab­zı­nı tut­tu.

SO­NAR Baş­ka­nı Ha­kan Bay­rak­çı, anketle ilgili şun­la­rı söy­le­di: “Ak Parti oy­la­rın­da 10-15 pua­na va­ran dü­şüş var. Ak Parti, di­ğer par­ti­ler­le ba­şa baş ol­du­ğu pek çok be­le­di­ye­yi kay­be­de­bi­lir.
Sa­hil­ler CHP’­de an­cak MHP, İç Ana­do­lu ve Ka­ra­de­ni­z’­de pat­la­ma ya­pa­cak.
An­tal­ya­’da CHP far­kı 10 pua­na ka­dar çı­kar­dı. De­tay­lı ça­lış­ma­mı­zı çok ya­kın­da ka­mu­oyuy­la pay­la­şa­ca­ğız.”

KONDA ANKETİ

Önce Konda'nın Şubat Barometresi. Konda'nın anketinde dikkat çekici nokta, CHP'nin oy oranındaki gerileme.

CHP OYLARI : 2014 yılı Ocak ayında yüzde 28.5 olan CHP'nin oyları adayların açıklanmasından sonra yapılan Şubat ayında hızlı gerileyerek 21.8'e iniyor.

AKP OYLARI : Konda'nın anketine göre Ocak ayında yüzde 47.7 olan AK Parti oyları Şubat ayında yüzde 49.4'e yükselmiş.

MHP OYLARI : MHP'de bir artış var. Ocak ayında 14.4 olan MHP oyları Şubat ayında 15.8'e tırmanmış.

BDP OYLARI : Aynı tırmanış BDP'de de kendini gösteriyor. BDP, Ocak ayında 3.6'dan Şubat ayında 8.3'e çıkıyor.

30 mart 2014 tarihinde gerçekleşecek olan Yerel Seçimlere ramak kaldı. Seçim anket sonuçları ile ilgili detaylı bilgilere alt kısımdan ulaşabilirsiniz...

Ak Parti'nin yerel seçimlerde oy oranı nasıl olacak? İşte ayrıntılar... İstanbul, Ankara, İzmir ve Diyarbakır el değiştirecek mi?

Yüksek Seçim Kurulu, 30 mart yerel seçimlerine dair ayrıntıları açıkladı, Yüksek Seçim Kurulu, 30 mart yerel seçimlerine dair ayrıntıları açıkladı.

Anket verilerine göre İstanbul'da AK Parti ile CHP arasında kıran kırana bir yarış var. Topbaş ile Sarıgül arasındaki fark 4 puana kadar düşmüş durumda.

ANKARA'DA İLK KEZ BÖYLE BİR SONUÇ

Konsensus anketinin asıl önemli ve dikkat çekici kısmı Ankara tahminleri. İlk kez AK Parti oyları bu kadar düşük gösteriliyor. Mansur Yavaş'ın yüzde 44.4 oy alacağı iddia edilirken, Melih Gökçek'in yüzde 42.6'ya indiği belirtiliyor. Konsensus'un bu tahmini gerçekleşirse Melih Gökçek 20 yıldan sonra Ankara'yla vedalaşmış olacak.

TÜRKİYE GENELİ PARTİLERİN OY ORANLARI

Türkiye genelinde partilerin oy oranları ise şöyle;

AK PARTİ ........................YÜZDE 43
CHP................................YÜZDE 29
MHP................................YÜZDE 16.6
BDP.................................YÜZDE 6.5
DİĞER..............................YÜZDE 4.9

İSTANBUL İLÇELERİNDEKİ DURUM

İstanbul'un 39 ilçesinden 17'sini CHP adayları, 15'ini AK Parti adayları kazanırken 7 ilçede durum belirsizliğini koruyor ve adaylar başa baş gidiyor.

CHP daha fazla ilçe kazanmasına rağmen, toplam oy sayılarında AK Parti'yi geçemiyor. Kararsızlar İstanbul'da olduğu gibi yüzde 16.5 oranında olurken, yüzde 9.1 yanıt vermedi.

ANKARA'DA İLÇELERDE DURUM

AK Parti Ankara'nın 19 ilçesinde belediye başkanlıklarını kazanırken, CHP 4 ilçeyi alıyor. 1 ilçe MHP'nin olurken, 2 ilçede ise 3 adayın başa baş durumu sürüyor.

İZMİR'DE SON DURUM

Konsensüs, İzmir'de 2014 yerel seçimlerinde kimin ipi önde göğüsleyeceğini tahmin edebilmek için 2 bin 1 kişiyle görüştü. Görüşülen kişilerin bin 11'i kadın, 990'ı ise erkek.

Bu 2 bin 1 kişinin verdiği yanıtlara göre CHP adayı Aziz Kocaoğlu'nu tercih edeceğini belirtenlerin oranı yüzde 34.5, AK Parti adayı Binali Yıldırım'a oy vereceğini söyleyenlerin oranı ise yüzde 23.8 oldu.

Kararsızların dağıtılmasından sonra CHP adayı Aziz Kocaoğlu'nun oy oranı yüzde 50.5, AK Parti adayı Binali Yıldırım'm oy oranı yüzde 34.9, MHP adayı Murat Taşer'in oy oranı ise yüzde 10.2 olarak ortaya çıktı. Bu durumda CHP adayı İzmir'de bir kez daha büyükşehir belediye başkanlığını kazanmaya en yakın isim oldu.

İzmir'in 30 ilçesinden 21'i kesin olarak CHP'de kalacak gibi görünürken, AK Parti 1 olan ilçe belediye başkanlığı sayısını 3'e çıkarıyor. 6 ilçede ise yarış ortada.

30 BÜYÜKŞEHİR'DE KİM KAZANIR?

Türkiye'de 30 büyükşehirde büyükşehir belediye başkanlıklarını kimin kazanacağını tespit edebilmek için Konsensüs toplam 8 bin 712 kişiyle görüştü. Görüşülen kişilerin 4 bin 461'i kadın, 4 bin 251'i ise erkek.

Bu kişilerden alman yanıtlara göre Türkiye'deki toplam 30 büyükşehir belediye başkanlığının 19'unu AK Parti adayları, 7'sini CHP adayları, 2'sini BDP adayları kazanırken, 1 büyükşehirde AK Parti adayı ile CHP adayı, bir diğer büyükşehirde ise MHP adayı ile AK Parti adayı seçim yarışını başa baş götürüyor.

Bekir Ağırdır, bu soruya politik değil sosyolojik bir cevap veriyor. Kutuplaşmanın muhalefet için tuzak bir strateji olduğunu belirten Ağırdır, muhalefetin sadece eleştirerek oy almayacağını ve seçmene yeni bir gelecek vaat etmesi gerektiğini söyledi.

AK Parti seçmeninde hoşnutsuzluğun arttığının altını çizen Ağırdır, ancak bunun kısa vade de parti tercihini değiştirmeyeceğini belirtti. Seçmen sadakatının en yüksek partinin AKP olduğunu ifade eden Ağırdır, Ankara, İstanbul, İzmir ve Diyarbakır’da süpriz beklemediğini fakat seçime daha yirmi gün olduğunu söyledi.

ANAR Genel Müdürü İbrahim Uslu ise somut rakamalar veriyor. Ankara ve İstanbul’u AK Partinin, İzmir’i CHP’nin, Diyarbakır’ı BDP’nin kazanacağını belirten Uslu, muhalefetin yeniden ideolojik bir kampanyaya döndüğünü, rasyonel bir kampanya yürütemediğini belirtti. Uslu, dört büyük şehirde değil Akdeniz ve Karadeniz’de süpriz beklediğini söyledi.

Adil Gür ise partilerin kalelerinde bir değişiklik olmayacağını, asıl süprizi BDP’nin yapacağını ifade etti. Gür, AK Partide büyük kopuşların olmamasını üç nedene bağlıyor. Birincisi seçmen sadakati yüksek olduğu için kutuplaşma Erdoğan’ın işine geliyor. İkincisi tüm yaşananlara rağmen muhalefet iktidar alternatifi olamıyor. Üçüncüsü Türkiye tüketim toplumu oldu, herkes borçlu ve istikrar sürsün istiyor.

Türkiye genelinde son durum nedir?

Bekir Ağırdır, somut rakam vermekten uzak duruyor. Ancak kutuplaşmanın devamında AK Partinin yerel seçimde % 42-43 oy alacağını muhalefetin sadece yolsuzlukluklar üzerinden hükümeti iktidardan indiremeyeceğini belirtti. Muhalefetin inşaacı bir dil kullanmadığını söyleyen Ağırdır, kimlikler üzerinden yapılan rekabetin iktidar alternatifi çıkarmayacağını vurgulama gereği duyuyor.

İbrahim Uslu ise hafta içinde yaptıkları son ankette AK Partinin yerel seçim oyunun % 45 olduğunu belirtirken genel seçimde bu oyun üç puan artarak % 48’e ulaştığını özellikle belirtti. CHP’nin MHP tabanından ve küçük partilerden oy alarak % 28-29’a ulaştığını belirten Uslu, MHP’nin oyunun ise % 14 bulduklarını ifade etti.

Türkiye geneliyle ilgili Adil Gür ‘AKP’nin yerel seçim oyunun % 46-47, CHP’nin % 26-27, MHP’nin % 14-15’ olduğunu söyledi. Bununla birlikte bu seçimlerde partilerin yıldızlı bir başarıya imza atmasının zor olduğunu ve kazananı olmayan bir seçim yaşanacağını belirtti.

2014 Yerel Seçimleri öncesi iktidar partisinin oy oranlarının %10 - 12 puan arasında düşeceğini tahmin ettiklerini belirten Bayrakçı, özellikle geçtiğimiz günlerde ortaya çıkan ses kayıtlarının seçmen üzerinde büyük bir etkiye yol açtığını vurguladı.

Sonar Araştırma hatırlanacağı gibi 2011 seçimlerini neredeyse küsüratına kadar bilerek,seçim anketi firmaları arasında büyük bir başarı elde etmişti. O günden bu yana çeşitli anketlerde de en çok güvenilen anket firması olarak çıkan Sonar'ın başkanı Hakan Bayrakçı Halk TV'de canlı yayına çıktı.

Bayrakçı Hükümet'in oy oranının büyük bir düşüşe geçtiğini vurgularken, 17 Aralık Operasyonu'ndan çok, geçtiğimiz haftalarda ortaya çıkan ses kayıtlarına dikkat çekti. Yaşanan bu olayların ardından Ağustos ayında yapılacak olan Cumhurbaşkanlığı Seçimleri için de değerlendirmelerde bulunan Bayrakçı, Başbakan Recep Tayyip Erdoğan'ın Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde aday olmayacağını söyledi.

ERKEN SEÇİM GELİR

Bayrakçı'nın bir diğer dikkat çeken açıklaması ise yerel seçimlerden sonra ortaya çıkacak olan siyasi tablo üzerine oldu. Bayrakçı, Hükümet'in oy oranının %40'ın altına düşmesi halinde erken seçim çağrılarının ortaya çıkabileceğini ifade etti.

HALK YOLSUZLUĞU AFFETMEZ

Bayrakçı'nın Ak Parti'nin oylarındaki düşüşe neden olarak gösterdiği yolsuzluk iddiaları hakkında da değerlendirmelerde bulundu. Bayrakçı Türk halkının özellikle yolsuzluk ve ekonomi kökenli sorunları asla affetmeyeceğini vurgularken, halkın 17 Aralık Operasyonu'ndan sonra, özellikle ise ortaya çıkan ses kayıtlarıyla birlikte kafasının karıştığını ifade etti.

NET ANKETLER ÖNÜMÜZDEKİ HAFTA

Bayrakçı 2014 Yerel Seçimleri için gerçekleştirdikleri seçim anketi çalışmalarının ise devam ettiğini belirterek, önümüzdeki haftadan itibaren birçok il ve ilçe için yaptıkları anket sonuçlarını kamuoyuyla payşlaşacaklarını söyledi.

AK PARTİ OYLARI MHP'YE Mİ KAYIYOR?

Yerel seçimler için kurulan senaryoların en önemli tartışma başlıklarından birisi de Ak Parti'de kopan seçmenlerin hangi partiyi tercih edeceği yönündeydi. Hakan Bayrakçı da bu konuya değinerek, Ak Parti seçmeninin MHP'yi tercih edebileceğini söylerken bir diğer ilginç konuya da dikkat çekti. Bayrakçı göre MHP ve CHP seçmenleri kendi illerinde hangi partiyi güçlü görüyorlarsa, o doğrultuda seçim yapacaklar. Örneğin MHP'nin güçlü olduğu şehirlerde CHP'li seçmenler MHP adayını desteklerken, CHP'nin güçlü olduğu illerde ise tam tersi bir davranış sergileniyor.

ANTALYA SEÇİM ANKETİ

Bayrakçı programın sonunda ise Antalya için gerçekleştirdikleri seçim anketi çalışmasının sonuçlarını açıkladı. Sonuçlarda CHP %41, AK PARTİ %30, MHP ise %24,1 oranında çıktı. Bayrakçı bir hafta öncesine kadar Ak Parti ile CHP'nin başa baş seyretmesine rağmen, ortaya çıkan ses kayıtı skandalının ardından, aradaki farkın açıldığını kaydetti.

Güncel seçim anketlerine medyaline.com sitesi üzerinden erişim sağlayabilirsiniz.
 
 
 
 

Türkiye kentsel dönüşümü başarabilir mi?

Evet
Hayır
Başaracağını hiç sanmıyorum

 
Sıra  Takım O G B M P
1 Beşiktaş 16 12 2 2 38
2 Fenerbahçe 16 11 4 1 37
3 Galatasaray 16 8 5 3 29
4 Medipol Başakşehir 16 9 2 5 29
5 Kasımpaşa 16 8 5 3 29
6 Akhisar Belediyespor 16 8 4 4 28
7 Torku Konyaspor 16 7 5 4 26
8 Trabzonspor 16 7 2 7 23
9 Gaziantepspor 16 6 4 6 22
10 Çaykur Rizespor 16 5 6 5 21
11 Antalyaspor 16 5 5 6 20
12 Osmanlıspor FK 16 5 3 8 18
13 Kayserispor 16 4 6 6 18
14 Bursaspor 16 5 0 11 15
15 Medicana Sivasspor 16 2 8 6 14
16 Gençlerbirliği 16 3 4 9 13
17 Mersin İdmanyurdu 16 2 4 10 10
18 Eskişehirspor 16 2 1 13 7

 

Tüm hakları saklıdır © 2012
Sitemiz sadece internet üzerinden yayın yapar.
İzinsiz ve kaynak gösterilmeden kullanılamaz.